OP MAAT

TEKENINGEN IN OPDRACHT

Prijzen portrettekeningen van mens en/of dier

A41 portret
—  grijstinten: €120,- 
—  kleur: €180,-
—  ingelijst:
+€25,-
A31 portret
  grijstinten: €180,- 
—  kleur: €240,-
—  ingelijst: +€30,-

2 portretten
—  grijstinten: €210,-
—  kleur: €270,-
—  ingelijst: +€30,-

3 portretten  
—  grijstinten: €240,-
—  kleur: €300,-
—  ingelijst: +€30,-A21 portret 
—  grijstinten: €240,- 
—  kleur: €270,- 
—  ingelijst: +€40,-

2 portretten
—  grijstinten: €280,-
—  kleur:
€310,-
—  ingelijst:
+€40,-

3 portretten
—  grijstinten: €320,-
—  kleur:
€350,-
—  ingelijst:
+€40,-

4 portretten 
—  grijstinten: €360,-
—  kleur:
€390,-
—  ingelijst:
+€40,-

5 portretten

—  grijstinten: €400,-
—  kleur:
€430,-
—  ingelijst:
+€40,-

Andere formaten en wensen op aanvraag


 
Prijzen tekeningen van gebouwen, voertuigen en/of voorwerpen

A41 item
—  grijstinten €140,- 
—  kleur: €200,-
—  ingelijst:
+€25,-

A31 item
—  grijstinten: €200,- 
—  kleur: €260,-
—  ingelijst: +€30,-

2 items
—  grijstinten: €230,-
—  kleur: €290,-
—  ingelijst: +€30,-

3 items

—  grijstinten €260,-
—  kleur: €320,-
—  ingelijst: +€30,-A21 item  
—  grijstinten: €260,-
—  kleur:
€290,-
—  ingelijst:
+€40,-

2 items  
—  grijstinten: €300,- 
—  kleur: €330,-
—  ingelijst:
+€40,-

3 items 

—  grijstinten:
€350,-
—  kleur:
€370,-
—  ingelijst:
+€40,-

4 items 

—  grijstinten:
€380,-
—  kleur:
€410,-
—  ingelijst:
+€40,-

5 items 

—  grijstinten
€420,-
—  kleur:
€450,-
—  ingelijst:
+€40,-

Andere formaten en wensen op aanvraag


Voor uw verzoek aangaande een tekening neemt u contact op met info@woordmagie.nl.
Dit geldt ook voor de inzet van lezingen, vertellingen of het vervaardigen van een boek op maat.
U krijgt de gewenste informatie gestuurd naar het door u opgegeven emailadres.

Boeken en/of gereed zijnde tekeningen bestelt u in de webshop.

Wij danken u voor uw belangstelling en zien al met u uit naar het leveren van de boeken, tekeningen of het verzorgen van een belevingsvolle inzet.

WOORDMAGIE PRIVACY VERKLARING

In deze privacy verklaring van Woordmagie wordt omschreven hoe er met uw, door ons verzamelde, persoonlijke gegevens wordt omgegaan, waar deze worden opgeslagen en voor welke doelen. Daarnaast treft u hier uw rechten met betrekking tot deze gegevens en hoe hier gebruik van gemaakt kan worden.

► Woordmagie is een bureau dat teksten en tekeningen creëert, levert en desgewenst publiceert voor opdrachtgevers in de vorm van alle mogelijke tekst- en beelddragers met name magazines en boeken. Daarnaast organiseert, produceert en verzorgt het bedrijf lezingen, vertellingen en presentaties, veelal op het gebied van sport en personal branding. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Woordmagie verzameld worden.
► Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Woordmagie. Deze worden hieronder toegelicht.
► Woordmagie stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Woordmagie. Daarnaast kan mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.
► Uw gegevens worden verzameld als u contact opneemt met Woordmagie via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
► De nieuwsbrieven worden verzonden met Inboxify. Op het moment dat u u aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Inboxify. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd, u kunt u op ieder moment uitschrijven middels de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@woordmagie.nl.
► De website van Woordmagie verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van het website bezoek of de pagina’s die worden bezocht.
► De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
► Op het moment dat er via de e-mail contact wordt opgenomen met Woordmagie dan worden de meegestuurde gegevens (zoals naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres) opgeslagen op de mailserver. Die mails worden maximaal twee jaar bewaard.
► De website en e-mail van Woordmagie wordt gehost bij Yourhosting. De formulieren van de site en de e-mails worden opgeslagen op de servers van Yourhosting.
► Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om uw vraag tot produceren van de dienst of het product te realiseren.
► Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Woordmagie, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.
► U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Woordmagie vastgelegd en bewaard worden. Dit kan door een e-mail te sturen naar of telefonisch contact op te nemen met Woordmagie. U heeft het recht op rectificatie van deze gegevens indien ze niet kloppen of zijn veranderd.
► Indien u niet langer wilt dat uw gegevens zijn vastgelegd bij Woordmagie, dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.
► U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, indien u vindt dat Woordmagie niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.
► Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt en ze worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk via deze systemen en software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met een tweetrapsverificatie. Hierin wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Woordmagie. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat.
► Woordmagie verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd commercieel belang; het aanbieden van diensten of producten van Woordmagie via e-mail. Uw gegevens worden nooit zonder toestemming doorverkocht of -gegeven aan derden.
► Woordmagie behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Woordmagie dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Woordmagie te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Woordmagie
info@woordmagie.nl
Breda
KvK: 20098808
BTW: NL139617875B01